שירים

מאת פרץ בן יצחק בעער

האמת (מתוך: מבחר השירה העברית)