שירים

מאת אליהו חלפון הלוי

שיר "השלום" (מתוך: מבחר השירה העברית)