שירים

מאת שלום הכהן

הבציר (מתוך: מבחר השירה העברית)
מפתח שפתי (מתוך: מבחר השירה העברית)
שיר הגפן (מתוך: מבחר השירה העברית)