שירים

מאת דב בר גינצבורג

אל השלום (מתוך: מבחר השירה העברית)