שירים

מאת רפאל פירשטנהאל

קינה על חורבן בית אלוהינו (מתוך: מבחר השירה העברית)