שירים

מאת שלמה מלכו (השני)

שמאלו תחת ראשי (מתוך: מבחר השירה העברית)
שמעי בת (מתוך: מבחר השירה העברית)