שירים

מאת שלמה לויזון

המליצה מדברת בסיפור מעלותיה ותהילותיה (מתוך: מבחר השירה העברית)