שירים

מאת דוד זאמושטש

זמר לשבת קודש (מתוך: מבחר השירה העברית)
כאשר נטע נח (מתוך: מבחר השירה העברית)
כאשר נטע נח (מתוך: מבחר השירה העברית)