שירים

מאת ליבנזון אברהם דב (אד"ם הכהן)

מורדי אור (מתוך: מבחר השירה העברית)