שירים

מאת שרביט א. (אליעזר)

גילי גיל (מתוך: מבוע)
טרפי תמול (ארבעה שירים) (מתוך: מבוע)
כל שצויתי (מתוך: מבוע)
שירי דהר (מתוך: מבוע)