שירים

מאת יעקב איכבוים

הבציר (מתוך: מבחר השירה העברית)