שירים

מאת יוסף אלמנצי

איש שעיר (מתוך: מבחר השירה העברית)
אצעד ארץ (מתוך: מבחר השירה העברית)
אשה יפה-פיה (מתוך: מבחר השירה העברית)