שירים

מאת מיכה יוסף לבנזון (מכ"ל)

אהובה עזובה (מתוך: מבחר השירה העברית)
אחות לנו (מתוך: מבחר השירה העברית)
אלמנה צעירה לימים (לפי לפונטין) (מתוך: מבחר השירה העברית)
אתם עדי (מתוך: מבחר השירה העברית)
התפילה (מתוך: מבחר השירה העברית)
נקמת שמשון (מתוך: מבחר השירה העברית)
עמוד האש עמוד הענן (מתוך: מבחר השירה העברית)
קינה לתשעה באב (מתוך: מבחר השירה העברית)
שיר הזהב (מתוך: מבחר השירה העברית)
תשליך (מתוך: מבחר השירה העברית)