שירים

מאת לא ידוע

בהיכלך שמיר ושית (מתוך: מבחר השירה העברית)
תוכחה (מתוך: מבחר השירה העברית)