שירים

מאת רחל מורפורגו

אוי לי תאמר נפשי (מתוך: מבחר השירה העברית)
אנסה אך הפעם (מתוך: מבחר השירה העברית)
קול ברמה נשמע (מתוך: מבחר השירה העברית)