שירים

מאת שמעון בן סירא

שמעון בן-יוחנן הכהן (מתוך: מבחר השירה העברית)
תפילה (מתוך: מבחר השירה העברית)