שירים

מאת קוסמן אדמיאל

אינני מתנועע בשעת התפילה (מתוך: מבוע)
אתה הולך בגפך עכשיו (מתוך: מבוע)
ומה אתה סבור (מתוך: מבוע)
משא אל עירי לבוא שחרה (מתוך: מבוע)
עריק (מתוך: זהות)
פרדה (מתוך: זהות)
רגל גאוה (מתוך: מבוע)
שאלות לשמשון (מתוך: מבוע)