שירים

מאת מירסקי אהרן

מעשה אבות (מתוך: מבוע)
שלשה ספרים (מתוך: מבוע)