שירים

מאת ברנר איתמר

איך תמימות (מתוך: מבוע)
האפילוג (מתוך: מבוע)
עכשיו, זה (מתוך: מבוע)
צמוד לארון הקודש (מתוך: מבוע)
שחזור (מתוך: מבוע)