שירים

מאת בן-שפטיה אמתי

סליחה (מתוך: מבחר השירה העברית)
פזמון (מתוך: מבחר השירה העברית)