שירים

מאת בר-חיים אסתר

אבן יחריש (מתוך: מבוע)
אמונה (מתוך: מבוע)
בכאב (מתוך: מבוע)
היופי והשנים (מתוך: מבוע)
הנה חג ה' בשלה (מתוך: מבוע)
לו ידעתי (מתוך: מבוע)
מי יודע (מתוך: מבוע)
סבי חי (מתוך: מבוע)
קשת צלילים (מתוך: מבוע)
רגעי משבר (מתוך: מבוע)
שניה משוקמת (מתוך: מבוע)
שעות סדוקות (מתוך: מבוע)
תמונתו (מתוך: מבוע)