שירים

מאת חקק בלפור

אבי הבן (מתוך: מבוע)
חולצות זכרון (מתוך: מבוע)
מגילת הדם והחשבון (מתוך: מבוע)
מלאך (מתוך: מבוע)
שירת הסולמות (מתוך: מבוע)
שערי רחמים (מתוך: מבוע)
שעת ההתגלות (מתוך: מבוע)