שירים

מאת דאורי גילה

בעלות החג (מתוך: מבוע)
סתו (מתוך: מבוע)
ששים יום להרצחך (מתוך: מבוע)