שירים

מאת ינאי

ליל שימורים (מתוך: מבחר השירה העברית)