שירים

מאת בן-דוד דליה

גדיה צחורה (מתוך: מבוע)
גחלי רתמים (מתוך: מבוע)
יונת אלם (מתוך: מבוע)
ירושלים - גבעת התחמושת (מתוך: מבוע)