שירים

מאת תראל ה.

אל מעל ומעבר (מתוך: מבוע)
בסער הקרב עם הרוח (מתוך: מבוע)
חמסין (מתוך: מבוע)
ירושלים (מתוך: מבוע)
מזבח אחד (מתוך: מבוע)
קטנתי (מתוך: מבוע)