שירים

מאת בן-דב זהבה

ברוך הבית (מתוך: מבוע)
ימין משה - שרשים (מתוך: מבוע)
פתח תקוה (מתוך: מבוע)