שירים

מאת זלדה

אורנים עתיקים (מתוך: מבוע)
אם נשמתך חסרת פניות (מתוך: מבוע)
קידוש (מתוך: מבוע)