שירים

מאת חיה אסתר

תחת חורשת מלאכים (מתוך: מבוע)