שירים

מאת באר חיים

באחרית הקיץ, באחרית הים (ארבעה שירים) (מתוך: מבוע)