שירים

מאת חמיאל חיים

אם כלו כל התפלות (מתוך: מבוע)
השם (מתוך: מבוע)
מה שהינך (מתוך: מבוע)
עם הבוכים (מתוך: מבוע)
עתירתי (מתוך: מבוע)
צליל נפשו (מתוך: מבוע)
שני נרות שבת (מתוך: מבוע)