שירים

מאת אלעזר הקליר

קינות לתשעה באב (מתוך: מבחר השירה העברית)