שירים

מאת סבתו חיים

יצפנני בסכה (מתוך: מבוע)
שח לי מלאך (מתוך: מבוע)
תמונות מלאות עינים (מתוך: מבוע)
תפילה (מתוך: מבוע)