שירים

מאת ביאלר יהודה ל.

שיר לנוף ילדות (מתוך: מבוע)