שירים

מאת מליק-שירן יהודית

אישה בכותל (מתוך: מבוע)
אלקנה (מתוך: מבוע)
בית-שאן (מתוך: מבוע)
בלילה בעמק להבה (מתוך: מבוע)
בראש השנה (מתוך: מבוע)
חיוכו של ג'ון דימניוק (מתוך: מבוע)
פעם (מתוך: מבוע)
רוח מן ההרים (מתוך: מבוע)
שפופת ראש (מתוך: מבוע)