שירים

מאת עוזר יוסף

התבודדות (מתוך: מבוע)
נוקטורנו (מתוך: מבוע)
שירה חדשה (מתוך: מבוע)