שירים

מאת צבן יחיאל

אתה בעיני הכבשים החולות (מתוך: מבוע)
באגני האבן הגדולים (מתוך: מבוע)
הנשר ממתיק עמי סוד (מתוך: מבוע)