שירים

מאת אבן חן יעקב

בערב הזכרון (מתוך: מבוע)
הנווד (מתוך: מבוע)
העננים כוסו בענן (מתוך: מבוע)
חלומות בדרך (מתוך: מבוע)
מסע תפילה (מתוך: מבוע)