שירים

מאת רימון יעקב

בזכרון המראות (מתוך: מבוע)
חלומי נרדם (מתוך: מבוע)
רחובי השותק (מתוך: מבוע)