שירים

מאת זוטרא יצחק

אלבום תמונות (מתוך: מבוע)
נטיה (מתוך: מבוע)
תמונתה (מתוך: מבוע)