שירים

מאת חקק הרצל

אל מלא ירושלים (מתוך: זהות)
דתו שעשועיו, געגועי יאהב (מתוך: מבוע)
התפילה (מתוך: מבוע)
התפילה (מתוך: מבוע)
התקוה (מתוך: מבוע)
התקוה (מתוך: מבוע)
מאכלת, מכתם (מתוך: מבוע)