שירים

מאת יפהן לאה

הגינה (מתוך: מבוע)
כדי לכתוב (מתוך: מבוע)
לולא עקבות עיניך (מתוך: מבוע)
מול שורת האבלים (מתוך: מבוע)