שירים

מאת קנסטר ליאורה

דו-קרב (מתוך: מבוע)
תאומים (מתוך: מבוע)