שירים

מאת בוסאק מאיר

הירקון (מתוך: מבוע)
ירושלים שלי (מתוך: מבוע)
סבתי מודה לצפרים (מתוך: מבוע)
סיני או מוריה? (מתוך: מבוע)
צמרות ותכול (מתוך: מבוע)
ראש השנה האחרון בחיי רבי נחמן מברצלב (מתוך: מבוע)
תפילה (מתוך: מבוע)