שירים

מאת איזקסון מירון ח.

אפשר להביט בילדה (מתוך: מבוע)