שירים

מאת מסורי-כספי מישאל

ארבעה שירים לאבי (מתוך: מבוע)
בין גוילים (מתוך: מבוע)
בין ספרים (מתוך: מבוע)
שיעלה ויבוא (מתוך: מבוע)