שירים

מאת שפירא מלכה

על שפת הכנרת (מתוך: מבוע)
עם קול מבשר בהרים (מתוך: מבוע)