שירים

מאת מנוחה

הגיורת (מתוך: מבוע)
הספד (מתוך: מבוע)
רמז וצל (מתוך: מבוע)