שירים

מאת לוי מנחם

מה צופן הרריך (מתוך: מבוע)
משנכנס אדר (מתוך: מבוע)
שעה אחר חצות (מתוך: מבוע)