שירים

מאת גורל יונתן

אולי הזיקוקים יאירו (מתוך: מבוע)
אל תתנני עץ בערבה (מתוך: מבוע)
בכניסה לגן עדן (מתוך: מבוע)
דיגים בכנרת (מתוך: מבוע)
זרות זוררת כזר (מתוך: מבוע)